Gezondheid

Domme dokters?

Vroeger, laten we zeggen 40 jaar geleden, luisterde de dokter naar je verhaal en onderzocht je knie als je daar last van had. Hij keek, voelde, liet de knie buigen en strekken. En dan wist hij het al bijna zeker: verrekte kniebanden, een scheur in een meniscus. Sterker nog, hij wist het al bijna zeker toen hij alleen nog maar goed naar je verhaal had geluisterd.

In het leerboek Interne Geneeskunde dat ik in 1975 moest bestuderen, stond dat artsen 90% van de diagnoses konden vaststellen door het uitvragen van de ziektegeschiedenis en het doen van lichamelijk onderzoek. En die 10%, dat moest met bloedonderzoek, een foto of ander aanvullend onderzoek.

Tegenwoordig laten dokters een enorme batterij aan onderzoeken op de patiënt los, maar ze luisteren en onderzoeken nog nauwelijks. Het blijkt nu volgens onderzoek uit het Radboud UMC, dat veel van die onderzoeken zinloos zijn. Ze komen tot een lijst van 1366 “niet-doen” verrichtingen. Zinloze foto’s, scans, kijkonderzoeken, nutteloze dure medicatie. Het wordt vooral gedaan omdat de dokter het te druk heeft om goed te luisteren, omdat de scan- en andere apparaten er nou eenmaal staan, omdat de dokter niets over het hoofd wil zien en omdat het de dokter en het ziekenhuis geld oplevert. De ziektekostenverzekeraar betaalt voor die verrichtingen en de verzekeraar berekent dat door aan ons: een eigen risico van bijna 400 euro en de zorgpremie gaat al weer omhoog.

Minister Schippers heeft de lijst van 1366 in ontvangst genomen. Ze zal kijken of de zorg misschien goedkoper kan door zinloze zaken af te schaffen. Maar dan moet er wel meer tijd voor de dokters komen zodat ze weer ouderwets kunnen luisteren naar hun patiënten en vervolgens een al even ouderwets lichamelijk onderzoek doen. Want domweg kruisjes zetten op aanvraagformulieren, daar zijn dokters toch echt te slim voor.

Bron: de Volkskrant

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *