Gezondheid

Geld, ofwel de basis van onze gezondheidszorg

Tot voor kort dachten we dat medische behandelingen voortkwamen uit objectief medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit heet Evidence based medicine, ofwel Geneeskunde op basis van Bewijs. Je kon er altijd van op aan dat je de beste medische behandeling kreeg in dit land, uitgaande van de stand van de wetenschap op dat moment. Daarom vond iedereen het normaal dat je zoveel onderzoeken en behandelingen kon krijgen als de dokter maar wilde.

De dokter verdient over het algemeen meer naarmate hij meer onderzoek en behandelingen doet. Er werden heel veel dure onderzoeken en behandelingen aangeboden, variërend van een MRI scan bij een simpele knieblessure tot al dan niet preventieve medicijnen waarvan het effect soms niet vaststond. Als je dure zorg aanbiedt, komt er ook vraag naar. Wat heet, de zorgkosten rezen de pan uit. Ieder onduidelijk letsel werd gescand tot en met, elke ADHD’er moest aan de Ritalin of duurdere variant daarop.

De minister en de ziektekostenverzekeraars krijgen inmiddels door dat de zorg onbetaalbaar wordt. De zorgkosten moeten omlaag. En ineens horen we een heel ander geluid: de onafhankelijke Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) roept ons op “die medische bril eens af te zetten”en “niet zo snel een pilletje voor alles te nemen!” De RVS adviseert ons allerlei problemen die bij een levensfase kunnen horen, niet langer als een medisch probleem maar als een maatschappelijk probleem te zien. ADHD, vruchtbaarheidsproblemen bij 35 plussers, Burn out bij te hardwerkende mensen, ouderdomsproblemen: onzin om dat met medische behandelingen op te lossen, dat is onnodig en veel te duur.

Daarmee draait het beleid 180 graden om: nu we met minder geld toe moeten zijn al die medische onderzoeken en therapieën ineens niet meer nodig. Het wetenschappelijk bewijs dat er lag wordt anders geïnterpreteerd of aan de kant geschoven als niet-relevant. Als je dacht dat er in Nederland altijd sprake was van Evidence based geneeskunde, dan kom je nu bedrogen uit. Het was en is: Money based geneeskunde.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *